کار کردن با فایل های PDF گاهی سردرگم کننده می شود مخصوصا اگه با چندین فایل مختلف سر و کار داشته باشید ، برای ادغام این فایل ها و یا مرتب سازی مطالب گاهی مشکلاتی بوجود می آید که راهکار آموزشی ارائه شده می تواند بسیار بدرد بخور باشد:
برای اجرای این راهکار بروی ویندوز یک برنامه جانبی بنام PDF Merger & Splitter نیاز است این برنامه به صورت رایگان در دسترس قرار دارد، برای ادغام صفحات PDF پس از نصب برنامه فوق مراحل را به شرح زیر ادامه دهید.
-    برنامه را اجرا کنید در صفحه اصلی  بروی Merge یا  Split کلیک کنید. (اگه قصد دارید دو فایل PDF را بدون اعمال تغییرات ادغام کنید گزینه Merge را بزنید)
-    بروی Add PDFs کلیک کرده تا تعداد فایل مورد نر رو انتخاب کنید (امکان مرتب سازی و مشاهده پیش نمایش وجود دارد)
-    نهایتا پس از مرتب شدن فایل خروجی کلید  Merge  را زده و فایل نهایی را ذخیره کنید

    
ارسال نظرات
time:0.31903409957886 memory usage:10.25 mb